Tầm nhìn sứ mệnh


 


Phát Lợi đặt mục tiêu trở thành nhà môi giới bất động sản uy tín, chuyên nghiệp, tiến đến trở thành tập đoàn chuyên về xây dựng, quản lý, môi giới bất động sản hàng đầu tại Việt Nam

 
Tổng Giám Đốc
LÊ VIẾT SỸ

Hỗ trợ khách hàng