Nguồn nhân lực

Nhân lực là tài sản quý giá nhất của công ty
Từ khi thành lập đến nay, PHÁT LỢI luôn quan niệm nguồn nhân lực luôn là tài sản quý giá nhất của công ty. Chúng tôi luôn  tìm kiếm, tuyển dụng và giữ chân những người giỏi nhất trong lĩnh vực bất động sản. Khách hàng của chúng tôi trong các lĩnh vực từ  quản lý bất động sản cho tới các nhà đầu tư cá nhân đều được hưởng lợi từ khía cạnh kinh doanh và dịch vụ mà nhân sự của chúng tôi mang lại.
Chúng tôi tập trung khuyến khích trong các phương pháp hỗ trợ và hợp tác giữa nhân viên: chúng tôi hiểu rằng nếu cung cấp một môi trường phù hợp thì con người sẽ dễ tìm thấy được những tiềm năng của họ. Bởi vậy chính khách hàng của chúng tôi sẽ là những người thấy rõ được những lợi ích đó. Vì thế chúng tôi trao cho nhân viên cơ hội để chứng tỏ bản thân, hỗ trợ họ tạo dựng một cuộc sống cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân; và bằng việc cung cấp giá trị thông qua sự đa dạng, chúng tôi tạo nên một nền văn hóa doanh nghiệp hiện đại và nhiều cảm hứng. Kết quả đem lại là mọi nhân viên của chúng tôi luôn chủ động trong công việc, suy nghĩ sáng tạo và làm việc có trách nhiệm.

Tổng Giám Đốc
LÊ VIẾT SỸ
 

Hỗ trợ khách hàng