Giá trị cốt lõi

 
Quan hệ hợp tác bền vững với các đối tác: Phát Lợi tâm niệm rằng sự hợp tác bền vững với khách hàng và đối tác là cốt lõi cho sự thành công. Chúng tôi luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, các bên cùng có lợi, cùng nhau xây dựng các giải pháp sáng tạo đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho tất cả các bên.
 
 
- Học hỏi và hoàn thiện không ngừng thông qua hành động, sáng tạo: Học hỏi và hoàn thiện không ngừng thông qua thực tiễn kinh doanh, lấy lợi ích vững bền vững của khách hàng làm kim chỉ nam hành động là cách tốt nhất để Phát Lợi tiến lên từng ngày với sự ủng hộ và tin yêu của khách hàng, đối tác
 
 
 
 
- Môi trường minh bạch, thăng tiến và tinh thần đồng đội: sự minh bạch trong mối quan hệ với các đối tác cũng như trong chính sách nội bộ, tạo nhiều cơ hội thăng tiến và đề cao tinh thần đồng đội giúp Phát Lợi thu hút được nguồn nhân lực tốt,  xây dựng được đội ngũ môi giới chuyên nghiệp, tận tâm.

 
Tổng Giám Đốc
LÊ VIẾT SỸ

 

Hỗ trợ khách hàng